Relación provisional do alumnado admitido e excluido no programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) para o curso 2021/2022

Relación provisional do alumnado admitido e excluido no programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) para o curso 2021/2022

Segundo prazo de matrícula (Febreiro 2022)

Reunida a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD), resolve publicar a relación provisional de alumnos admitidos no programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde como Anexo I e a relación provisional de alumnos non admitidos como Anexo II para o acceso ao programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde no curso 2021-2022.

Contra esta resolución, os/as alumnos/as poderán presentar reclamación fronte á Comisión Académica a través da UADI de Oza (Campus de Oza, Universidade da Coruña, 15006, A Coruña. Telf.: 981 167000 ext. 5878-5879. Correo: uadi.oza@udc.es) entre o 2 e o 3 de marzo, segundo o estabelecido no Calendario de admisións e matrícula en estudos de doutoramento curso 2021/2022.

Unha vez resoltas, o 8 de marzo publicarase a lista definitiva de admitidos e non admitidos para realizar os estudos de doutoramento no curso académico 2021/2022, para o que cómpre formalizar a matrícula do 0 ao 11 de marzo.
(Consultar calendario oficial da Escola Internacional de Doutoramento http://www.udc.es/eid )

Anexo 1 – Listaxe provisional de admitidos

  DNI
1 32784583S
2 34308176L
3 44807860L
4 45952889Q
5 46904437
6 47384365H
7 47402826X
8 52933490W
9 53304438Y
10 77420151N

Anexo 2 – Listaxe provisional de non admitidos

  DNI Motivo de non admisión
1 32819877G Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa
2 32961510A

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa

3 44499054B Non realizou a solicitude de preinscripción a través da Secretaría Virtual
4 44830878Z

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa

5 45952650F Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa