Relación provisional das solicitudes admitidas e non admitidas para o acceso ao programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) no curso 2023/2024

Relación provisional das solicitudes admitidas e non admitidas para o acceso ao programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) no curso 2023/2024

Reunida a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD), resolve publicar a relación provisional de solicitudes admitidas como Anexo I e a relación provisional de solicitudes non admitidas como Anexo II para o acceso ao programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde no curso 2023-2024.

Contra esta resolución os/as alumnos/as poderán presentar reclamacións diante da Comisión Académica a través da UADI de Oza (Campus de Oza, Universidade da Coruña, 15006, A Coruña. Telf.: 981 167000 ext. 5878-5879. Correo: uadi.oza@udc.es) entre o 20 e o 22 de setembro segundo establece o Calendario de Admisións e Matrícula en estudos de doutoramento para o curso 2023/2024.

Unha vez resoltas, o 29 de setembro publicarase a lista definitiva de alumnos admitidos e non admitidos para realizar os estudos de doutoramento no curso académico 2023/2024, sendo posteriormente necesario formalizar a matrícula do 1 ao 10 de outubro.
(Consultar calendario oficial da Escola Internacional de Doutoramento http://www.udc.es/eid )

Anexo 1 – Listaxe provisional de admitidos

  DNI
1 05441408E
2 33538021L
3 34282329R
4 44655388Z
5 45874556K*
6 46091000N
7 47355442Y
8 47401302G
9 48116896E**
10 53011821H
11 53195058Z
12 53519839N
13 53817899S*
14 54157017K
15 58429342G*
16 71034093L
17 71519005E*
18 78804001K
19 78806752N
20 8292005

* Admisión condicionada á entrega na UADI de parte da documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa
** Debe revisar os datos dos directores no anteproxecto presentado

Anexo 2 – Listaxe provisional de non admitidos

  DNI Motivo de non admisión
1 09067648J

Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa. Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

2 51543765Y

Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa. Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

3 76059638H

Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa

4 AS796013 

Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa. Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa