Relación provisional das solicitudes admitidas e non admitidas para o acceso ao programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) no curso 2023/2024. 2º prazo ordinario de matrícula

Relación provisional das solicitudes admitidas e non admitidas para o acceso ao programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) no curso 2023/2024. 2º prazo ordinario de matrícula

Reunida a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD), resolve publicar a relación provisional de solicitudes admitidas como Anexo I e a relación provisional de solicitudes non admitidas como Anexo II para o acceso ao programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde no curso 2023-2024, no segundo prazo ordinario de matrícula.

Contra esta resolución os/as alumnos/as poderán presentar reclamacións diante da Comisión Académica a través da UADI de Oza (Campus de Oza, Universidade da Coruña, 15006, A Coruña. Telf.: 981 167000 ext. 5878-5879. Correo: uadi.oza@udc.es) entre o 16 e o 21 de febreiro segundo establece o Calendario de Admisións e Matrícula en estudos de doutoramento para o curso 2023/2024.

Unha vez resoltas, o 23 de febreiro publicarase a lista definitiva de alumnos admitidos e non admitidos para realizar os estudos de doutoramento no curso académico 2023/2024, sendo posteriormente necesario formalizar a matrícula do 26 de febreiro ao 1 de marzo.
(Consultar calendario oficial da Escola Internacional de Doutoramento http://www.udc.es/eid )

Anexo 1 – Listaxe provisional de solicitudes admitidas

  DNI
1 09211011V*
2

175526725*

3 20092081V
4 33333703X
5 35583955B*
6 41600422T*
7 44470710A
8 44664974D
9 45145887S*
10 47367221D
11 71170200N
12 76411764Z
13 79075150T*
14 Z0897431E*

* Admisión condicionada á entrega na UADI de parte da documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa
** Debe revisar os datos dos directores no anteproxecto presentado

Anexo 2 – Listaxe provisional de solicitudes non admitidas

  DNI Motivo de no admisión
1 47366357L

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non aporta na UADI o curriculum vitae cos méritos baremables para o acceso ó programa

2 A10733560

Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non aporta na UADI o curriculum vitae cos méritos baremables para o acceso ó programa

3 A11262941

Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non aporta na UADI o curriculum vitae cos méritos baremables para o acceso ó programa

4 Y8272469G

Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non aporta na UADI o curriculum vitae cos méritos baremables para o acceso ó programa