Relación definitiva do alumnado admitido e excluído noprograma de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) para o curso 2023/2024. 2º prazo ordinario de matrícula

Relación definitiva do alumnado admitido e excluído noprograma de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) para o curso 2023/2024. 2º prazo ordinario de matrícula

Resoltas as reclamacións recibidas á listaxe provisional, publícase a lista definitiva de admitidos para realizar os estudos de doutoramento neste programa no curso académico 2023/2024, para o cal é necesario formalizar a matrícula do 26 de febreiro ao 1 de marzo. Contra esta resolución os/as alumnos poderán interpoñer recurso de alzada perante o Reitor.

Anexo 1 – Listaxe definitiva de solicitudes admitidas

  DNI
1 09211011V
2

175526725

3 20092081V
4 33333703X
5 35583955B
6 41600422T
7 44470710A
8 44664974D
9 45145887S
10 47367221D
11 71170200N
12 76411764Z
13 79075150T
14 Z0897431E

Anexo 2 – Listaxe definitiva de solicitudes non admitidas

  DNI
1 47366357L
2 A10733560
3 A11262941
4 Y8272469G