Relación provisional de solicitudes admitidas e non admitidas no programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) para o curso 2022/2023

Relación provisional de solicitudes admitidas e non admitidas no programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) para o curso 2022/2023

Reunida a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD), resolve publicar a relación provisional de alumnos admitidos no programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde como Anexo I e a relación provisional de alumnos non admitidos como Anexo II para o acceso ao programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde no curso 2022-2023.

Contra esta resolución, os/as alumnos/as poderán presentar reclamación fronte á Comisión Académica a través da UADI de Oza (Campus de Oza, Universidade da Coruña, 15006, A Coruña. Telf.: 981 167000 ext. 5878-5879. Correo: uadi.oza@udc.es) entre o 20 e o 23 de setembro, segundo o estabelecido no Calendario de admisións e matrícula en estudos de doutoramento curso 2022/2023.

Unha vez resoltas, o 29 de setembro publicarase a lista definitiva de admitidos e non admitidos para realizar os estudos de doutoramento no curso académico 2022/2023, para o que cómpre formalizar a matrícula do 30 de setembro ao 11 de outubro.
(Consultar calendario oficial da Escola Internacional de Doutoramento http://www.udc.es/eid )

Anexo 1 – Listaxe provisional de admitidos

  DNI
1 32708139T
2 32708934J
3 32716559W
4 32753348Z
5 32810729X
6 32823065H
7 32973382F
8 33344603P
9 34891825C
10 34893510A
11 35608585P
12 36109305H
13 44499054B
14 44829569Q
15 45146513C
16 45860178H
17 45907538K
18 47355054D
19 47365931F
20 47434892Z
21 48110059Q
22 54150205V
23 71458939D
24 71680285A
25 77464238P
26 78806926W
27 K528406

Anexo 2 – Listaxe provisional de non admitidos

  DNI Motivo de non admisión
1 133360001

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa

2 23315625L

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

3 23957369V Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa
4 32799728A

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa

5 32835467T Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa
6 35452215 Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa
7 44445990P Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa
8 44839327E

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa

9 44848830A Debe modificar os datos dos directores do anteproxecto presentado
10 45952889Q

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa

11 53307026H Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa
12 71775999Z

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa

13 8292005

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa