Relación definitiva do alumnado admitido e excluído no programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) para o curso 2022/2023

Relación definitiva do alumnado admitido e excluído no programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) para o curso 2022/2023

Resoltas as reclamacións recibidas ao listado provisional, publícase a lista definitiva de admitidos para realizar os estudos do doutoramento neste programa do curso académico 2022/2023, para o que cómpre formalizar a matrícula do 30 de setembro ao 11 de Outubro. Contra esta resolución os/as alumnos/as poderán interpoñer recurso ante o Reitor.

Listaxe definitivo de solicitudes admitidas

  DNI
1 133360001*
2 23315625L
3 23957369V
4 32708139T
5 32708934J
6 32716559W
7 32753348Z
8 32810729X
9 32823065H
10 32973382F
11 33344603P
12 34891825C
13 34893510A
14 35452215*
15 35608585P
16 36109305H
17 44445990P
18 44499054B
19 44829569Q
20 44848830A
21 45146513C
22 45860178H
23 45907538K
24 47355054D
25 47365931F
26 47434892Z
27 48110059Q
28 53307026H
29 54150205V
30 71458939D
31 71680285A
32 77464238P
33 78806926W
34 K528406

*Falta a sinatura do/a doutorando/a no anteproxecto. Debe achegar os documentos
compulsados da documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no
programa.

Lista de suplentes
DNI
171775999Z

Listaxe definitivo de solicitudes non admitidas

  DNI Motivo de exclusión
1 32799728A

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa

2 32835467T Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa
3 44839327E

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa

4 45952889Q

Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

Non presenta anteproxecto con aval dun profesor do programa

5 8292005

Non acredita os requisitos necesarios para o acceso a programas de doutoramento