Relación definitiva do alumnado admitido e excluído noprograma de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) para o curso 2023/2024

Relación definitiva do alumnado admitido e excluído noprograma de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) para o curso 2023/2024

Resoltas as reclamacións recibidas á listaxe provisional, publícase a lista definitiva de admitidos para realizar os estudos de doutoramento neste programa no curso académico 2023/2024, para o cal é necesario formalizar a matrícula do 1 ao 10 de outubro. Contra esta resolución os/as alumnos poderán interpoñer recurso de alzada perante o Reitor.

Anexo 1 – Listaxe definitiva de solicitudes admitidas

  DNI
1 05441408E
2 33538021L
3 34282329R
4 44655388Z
5 45874556K
6 46091000N
7 47355442Y
8 47401302G
9 48116896E
10 53011821H
11 53195058Z
12 53519839N
13 53817899S
14 54157017K
15 58429342G*
16 71034093L
17 71519005E
18 78804001K
19 78806752N
20 8292005

* Debe aportar os documentos cotexados da documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa.

Anexo 2 – Listaxe definitiva de solicitudes non admitidas

  DNI Motivo de non admisión
1 09067648J

Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa. Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

  51543765Y

Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa. Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa

3 76059638H

Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa

4 AS796013 

Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa. Non presenta na UADI a documentación necesaria para completar a solicitude de admisión no programa