Relación definitiva del alumnado admitido y excluido en el programa de Doctorado en Ciencias de la Salud (RD99/2011) para el curso 2021/2022

Relación definitiva del alumnado admitido y excluido en el programa de Doctorado en Ciencias de la Salud (RD99/2011) para el curso 2021/2022

Resoltas as reclamacións recibidas ao listado provisional, publícase a lista definitiva de admitidos para realizar os estudos do doutoramento neste programa do curso académico 2021/2022, para o que cómpre formalizar a matrícula do 1 ao 12 de Outubro. Contra esta resolución os/as alumnos/as poderán interpoñer recurso ante o Reitor.

Anexo 1 – Listaxe definitivo de admitidos

  DNI Adicación
1 09214347H TC
2 32828115P TP
3 34280479Z TC
4 35581488M TC
5 39468122F TP
6 44659517A TC
7 47378181K TP
8 47402406G TC
9 48112283D TC
10 48117737N TC
11 53116463X TP
12 53309174G TC
13 53486169Z TC
14 53778965C TC
15 54126403C TC
16 54131063B TC
17 72173676K TC
18 77416623A TC
19 77477607Z TP
20 79329376F TP
21 71518073X TP