Relación de solicitudes admitidas para a matrícula no curso 2022- 23. Prazo excepcional para candidatos ás axudas de apoio á etapa de formación predoutoral 2023

Relación de solicitudes admitidas para a matrícula no curso 2022- 23. Prazo excepcional para candidatos ás axudas de apoio á etapa de formación predoutoral 2023

Reunida a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD) en sesión extraordinaria o xoves 27 de Xullo de 2023, acordouse a admisión no Programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde no presente curso 2022-23 dos/as estudantes que se relacionan a continuación, dentro do prazo excepcional aberto para admitir a candidatos/as ás axudas de apoio á etapa de formación predoutoral da Xunta de Galicia 2023.

DNI
132722291F*
277014380F
309841661F
448117694S
579337868N

*Deberá entregar o anteproxecto de tese no formato do programa e asinado polos directores do mesmo