Mención internacional

Mención internacional

Para obter a mención internacional no grao de doutoramento, cómpre ter cursado unha estadía mínima de 3 meses nun centro de investigación estranxeiro, segundo o artigo 40 do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC (https://www.udc.es/gl/eid/normativa/).

Na ligazón https://www.udc.es/gl/eid/teses/tramitaciondefensa/index.html recóllense os trámites necesarios para obter esta mención: