Slide Doutorado en Ciencias da Saúde Título Oficial da Universidade da Coruña, en colaboración coa Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña e Cee e o Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)

Doutorado en Ciencias da Saúde

Actualidade


¿A quén vai dirixido?

A titulados en Medicina, Enfermería, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Podoloxía, Bioloxía, Farmacia e outras titulacións relacionadas coas Ciencias da Saúde.

Obxectivos

Formar en competencias metodolóxicas e instrumentaies para desenvolver proxectos de investigación no eido das Ciencias da Saúde.

Duración dos estudos

A duración dos estudos de doutorado a tempo completo e a tempo parcial será, respectivamente, dun máximo de tres e cinco anos, ainda que poderán solicitarse ata dúas prórrogas, dun máximo de dous e tres anos

Acceso

A solicitude de admisión realizarase a través da Secretaría Virtual do Estudiante e da UADI de Oza

Requisitos do programa


Artículo científico

Para depositar a defender a tese doutoral, é preciso ter publicado parte dos seus resultados nunha revista científica indexada no Journal of Citation Report (JCR) durante o período de matrícula

Anteproxecto

Debe presentarse o anteproxecto de tese avalado por un profesor do programa no momento da solicitude de admisión

Contacto

Negociado da UADI de Oza, Universidade da Coruña

Dirección: Edificio Universitario de Oza (2ª planta), Campus de Oza, s/n – 15006 A Coruña

Teléfono: 981167000 ext. 5878-5879

Correo electrónico: uadi.oza@udc.es

Entidades colaboradoras