Listado definitivo admitidos curso 2016/2017

Relación definitiva  do alumnado admitido e excluído no programa de Doutoramento en Ciencias da Saúde (RD99/2011) para o curso 2016/2017

Reunida a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD) o 30 de setembro de 2016 e unha vez concedida a ampliación nun 10% do número de prazas establecidas na memoria de acreditación do programa, e estudadas as reclamacións recibidas contra a listaxe provisoria feita publica o 22 de setembro de 2016, resolve publicar a relación definitiva de alumnos admitidos como Anexo I e de excluídos como Anexo II

Para realizar os estudos de doutoramento no curso académico 2016/2017 é necesario que o alumno formalice a matrícula nas datas establecidas no calendario académico publicado pola Escola Internacional de Doutoramento (http://www.udc.es/eid) do 4-14 outubro 2016 a través da secretaria virtual.

Para a selección de admisións estableceuse o criterio aprobado pola CAPD na xuntanza do 9 de xullo de 2015, publicado na Web do Programa no mes de xullo de 2015 (http://www.doctoradosalud.udc.es ) e informada a todos os profesores do programa mediante correo electrónico en agosto de 2015 y 2016. (http://www.doctoradosalud.udc.es/?wpfb_dl=14 )

Contra esta resolución os/as alumnos poderán interpoñer o recursos de alzada perante o Reitor

A Coruña, 3 de outubro de 2016

Javier Pereira

Secretario da CAPD

Anexo I. Admitidos:

Alumno Dedicación Alumno Dedicación Alumno Dedicación
171161113-5 TC 44833252L TC 52492156S TP
32440720W TP 44839537W TC 53183415D TC
32701084Y TP 44849573X TC 53781268T TC
32711666P TC 45909584C TP 54125629M TC
32715507P TC 47351913L TC 54128605Z TC
32837801B TC 47371373K TC 54130180W TC
32842185W TP 47371940J TC 71155845D TC
33298761M TP 47381203F TP 78481232B TP
33316458S TC 47384650G TC PA0154448 TC
35457189K TC 47436286M TC X9135176J TP
44077910C TP 47437486D TC Y2386464K TP

É IMPORTANTE PRESTAR ATENCIÓN AOS REQUISTOS ESPECÍFICOS DESTE PROGRAMA PARA SER AVALIADO POSITIVAMENTE CADA ANO ASÍ COMO PARA PODER DEFENDER O SEU TRABALLO DE TESE.

Máis información: www.doctoradosalud.udc.es

Anexo II. Non admitidos

Alumno Motivo de exclusión
10064490 A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente
12854358 Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
98786716 A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente
10195807E A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente
32715254P A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente
32748130V Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
33559215F Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
33963756R Non acredita 300 ECTS dos cales 60ECTS deben ser de Mestrado
34893510A A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente
34896080C Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
39451774N Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
44092914M Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
47353225C A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente
47355847C A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente
47362478G Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
47376176V A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente
47382016S Retirada solicitude Web
48119648Z Prioridade no alcanzada
48447070P Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
50508693A Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
53165418K A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente
53185899D Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
58023682H A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente
71507985L Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
76729357T Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
76962826L A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente
77594252A Prioridade no alcanzada
M129818 Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
Y0706287V Non presenta anteproxecto co aval dun profesor do programa
Y4813617F A prioridade establecida polo/s director/es non acadou a valoración suficiente

Outras solicitudes sen DNI ou DNI erróneo foron non admitidas

Publicado en Alumnos